Azerbaycan halkı hep Şiî midir?
Dağıstan hududunda bir mikdar Sünni vardır. Bunun dışında tamamı Şiidir. Azerbaycan’daki Sünniler, 200 sene önce Şiiler tarafından katliama uğradı; sağ kalanlar Anadolu’ya sığındı. Mesela şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler böyle bir ailedendir.
15 Aralık 2020 Salı
Alakalı Başlıklar