Peygamberimize mukaddes kitap dışında yapması gereken şeyler hakkında da vahiy gelir miydi?
Peygambere gelen vahy iki türlüdür: Vahy-i metlû, Kur’an-ı kerimdir. Vahy-i gayrı metlû, hadis-i şeriflerde ifadesini bulur. Cenab-ı Peygamber’in her sözü veya işi vahy ile değildir. İctihad ile de olabilir. Ancak bunda yanılsa bile, yaptığı meşrudur; hatada sabit kalması mevzubahis değildir. Zelle olsa bile vahy ile düzeltilir.


15 Aralık 2020 Salı
Alakalı Başlıklar