Salebe’nin mürted olduğu söyleniyor. Halbuki Bedir savaşına katılanlar Cennetlik değil miydi?
Tefsirlerde yazdığına göre, Salebe, sahabe arasında çok zahid idi. Çok ibadet ederdi. Camiden çıkmazdı. Mescid Güvercini adı takılmıştı. Malının çok olması için dua istedi. Resulullah , “Kanaat et!” buyurdu. Dua için, tekrar tekrar ısrar etti. Dua buyurunca malı, hayvanları çoğaldı. Onlarla uğraşıp namaza gelmez oldu. Resulullah’ın gönderdiği zekât toplama memurlarına zekât vermedi. Hakkında Tevbe suresinin 76. ayet-i kerimesi nazil oldu. Bunu işitince, zekâtını getirip yalvardı ise de, kabul buyurulmadı. Peygamber efendimize onun için dua etmemesi emir olundu. “Salebe'ye yazıklar olsun!” hadisi şerifine hedef olmak felaketine duçar oldu. Bu âyet-i kerimenin çeşitli kimseler hakkında geldiği ve bunlardan Salebe bin Ebi Hatıb'ın meşhur olduğu Tibyan, Hüseyni, Ebussuud ve Razi tefsirlerinde uzun yazılıdır. Hz. Osman zamanında vefat etti. Resulullah , “Bedr gazasında ve Hudeybiyede bulunanların hiçbiri Cehenneme girmez!” buyurdu. Tefsir-i Mazhari’de, Nisa suresinin 65. Ayetinin tefsirinde diyor ki, “Hatıb ibni Ebi Beltea muhacirinden idi. Bedr gazasında bulundu. 30 senesinde vefat etti. İkincisi, Hatıb ibni Beltea, Ensarın arasında bir münafık idi.”

El-İsâbe fi-temyizis-sahabe'de birinci cüz, 198. sayfada diyor ki, "Münafık olan Salebe, Bedr gazasında bulunan Salebe değildir. Çünkü, Bedr gazasında bulunan Salebe'nin Uhud gazasında şehit olduğunu İbni Kelbi bildirmektedir. Bundan başka, Ahmed bin Musa ibni Merdeveyh tefsirinde yazdığı üzere, İbni Abbas, Salebe'nin zekat vermediğini anlatırken, Salebe bin Ebi Hatıb demektedir. Bedr gazasında bulunan ise Salebe bin Hatıbdır.”

Bir zatın sahabi olduğu sabit ise, günahları affedilip cennete gideceği bildirilmiştir. Değilse, münafıktır. Salebe’nin de münafık olduğu anlaşılmaktadır. Eshab-ı kiramın hepsinin Cennete gireceği müjdelenmiştir. Çünki Kur’an-ı kerimde Allah’ın hepsinden razı olduğunu bildirmiştir. Bu müjde, hepsinin iman ile öleceklerini haber vermektedir. Çünki rıza sıfatı ezeli ve ebedidir. Fakat Aşere-i mübeşşereden başkasının iman ile öleceği kati bilinemez. Çünki aralarına karışmış olan münafıklar vardır.


17 Aralık 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar