Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Harre hadisesinde Medineliler neden isyan ettiler?
Hazret-i Hüseyn’in, halkı halifeye isyan etmiş bulunan Kûfe’ye giderken yolda şehit edilmesi üzerine, Medineliler, Şiî propagandacıların kışkırtmasıyla şehrin valisini ve maiyetini sürdüler. Hükümet üzerlerine bir ordu gönderdi. Kendilerine itaat teklif edildi, üç gün de mühlet verildi Dinlemediler. Bunun üzerine isyan sert bir şekilde bastırıldı.


17 Aralık 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar