Cami, köprü, çeşme, değirmen gibi hayırlar harap olarak yok olursa, bunları yapanların defterine sevap yazılmaya devam eder mi?
Zannetmem. Çünkü “Bir kişi ölünce amel defteri kapanır. Üç hal müstesna: sadaka-i câriye, faydalanılan ilim ve dua eden evlat” hadis-i şerifinde ilim için intifa, veled-i salih için ise dua şart koşuluyor.


21 Aralık 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar