Birinci Cihan Harbi’nde Osmanlı Devleti’nin can kaybı ne kadardır?
Çeşitli kaynaklarda 2, hatta 3 milyonu bulan mübalağalı rakamlar veriliyorsa da, resmi bilgi 350 bini asker olmak üzere 1 milyon civarında kayıp vardır. Sivillerin de büyük kısmı tehcirde öldürülen Ermeni; Süryani ve Rumlardır.


21 Aralık 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar