Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Eliezer (Elyazar) kimdir?
Kim olduğuna dair farklı rivayetler vardır. Mirat-ı Kâinat’ta Elyazar Hazret-i Musa'nın oğlu, diyor. Ama Mirat-ı Kâinat’taki ifadeden sanki Şuayb Aleyhisselam’ın oğluymuş gibi de anlaşılıyor. Harputlu İshak Efendi’nin Dıyaü’l-Kulûb kitabında da böyle yazıyor. Elyazar birden fazladır. Bu Elyazar ile Talmud’un bildirildiği Elyazar aynı değildir. O, Harun Aleyhisselamın oğludur. Yani hem Musa’nın, hem Harun’un Elyazar diye oğlu olduğu anlaşılıyor. Şuayb Aleyhisselamın hiç oğlu olmadığını, iki kızı olduğunu Mirat-ı Kâinat yazıyor. Avrupa kaynaklarında ve şimdiki Kitab-ı Mukaddes’te Eliezer’in, Harun aleyhisselamın oğlu olduğu yazıyor. Eskiden oğlu olmayanlar, büyük kızının oğlunu evlat edinip kendi oğlu olarak ilan ediyordu. Şu halde bazı yerlerde Musa’nın oğlu Elyazar’ın Şuayb’in oğlu diye anılması bundan olsa gerektir.


7 Şubat 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar