Bir harb hakiki cihad ise kaybedilmez sözünüzün delili var mıdır?
Kur’an-ı kerimde “Şüphesiz askerlerimiz asla mağlup olmaz” mealinde ayet-i kerime vardır (Saffat:173). Bir harb, eğer 1-meşru cihad ise ve 2-perakende olmayıp kumandanın emirlerine uyulmuşsa, zafer mev’uddür, vadedilmiştir.


16 Şubat 2021 Salı
Alakalı Başlıklar