Abdülkadir Geylani Hazretlerini yazdığı Gunyetü’t-Talibin Şafii Fıkhına göre mi yazılmıştır?
Hanbeli fıkhına göre.
16 Şubat 2021 Salı
Alakalı Başlıklar