Şer’î bir devlette Müslümanlar bir beldeyi fethetse, o beldedeki savaşa katılmayan kişiler ve aileleri de ganimete dâhil midir?
Düşman esirlerinin tamamı ganimete dâhildir. Ancak muharip olmayanlar öldürülmez.


16 Şubat 2021 Salı
Alakalı Başlıklar