Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Tevbe suresinin 100. âyetinde bahsedilen “muhacirlerin ve ensarın ilkleri” kimlerdir?
Bunlar Said bin el-Müseyyeb ile bir kısım âlimlerin görüşüne göre, her iki kıbleye doğru namaz kılan kimselerdir. Yani kıblenin Mescid-i Aksa olduğu zamanda müslüman olanlardır. Şafiî mezhebine mensub ulemanın görüşüne göre bunlar, Bey’at-i Rıdvan olarak bilinen Hudeybiye biatında hazır bulunanlardır. Şa’bî de bu görüştedir. Muhammed bin Kâ’b ile Ata bin Yesar’dan nakledilen görüşe göre ise bunlar Bedir’e katılanlardır. Bununla birlikte kıblenin değiştirilmesinden evvel hicret edenlerin ilk muhacirler arasında sayılacağını ittifakla kabul etmişler ve bu konuda aralarında görüş ayrılığı yoktur.(Kurtubi)


16 Şubat 2021 Salı
Alakalı Başlıklar