Sultan Vahideddin muktedir bir hükümdar mıydı?
Sultan Vahideddin o zamanın şartlarında hukukî cihetten muktedir idi. memleketin bazı kısımlarının iç ve dış güçlerce işgal altında bulunması buna halel getirmez. Bu sebeple meşru halifedir.


22 Nisan 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar