İbnü Ömer’den babasının zevcesini boşamasını istemesi, ama sevdiği için İbn Ömer’in bunu kabul etmemesi, Resulullah’ın tavsiyesi üzerine boşadığı doğru mudur?
Evet. Ebu Davud ve Tirmizî’de geçiyor. Hazret-i Ömer’in bildiği ve metinde bildirilmeyen bir sebep olduğu anlaşılıyor. Anne babanın keyfi olmayan meşru emrine itaat vaciptir.
22 Nisan 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar