Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Mâlikî mezhebini taklid eden bir Hanefî, 15 temizlik, 10 kan, 20 temizlik, 17 kan, 11 temizlik, 15 kan, 10 temizlik 3 kan görse, bu kadının hangi günleri hayz, hangi günleri istihaza oluyor? Temizlik günleri nasıl hesab edilir? İstihazalı günler temizlik günlerinin içine katarak mı hesaplanır?
15 gün temizlik, 10 gün kan --> Temizlik âdeti 15 gün, hayz adeti 10 gün olur.

20 gün temizlik, 17 gün kan --> Âdet yerine denk gelen 17 günlük kanın ilk 5 günü hayz, kalan 12 gün istihazadır. Hayz adeti 5 gün, temizlik adeti 20 gün olarak değişir.
Mâlikî mezhebine göre ise, hayz âdetinin en fazlası, 15 günü geçmemek kaydıyla adetin 3 gün fazlasıdır. Hayz âdeti 10 olduğundan, 17 günlük kanın 13 günü hayzdır, geri kalan 4 gün istihazadır. Bu 13 gün müddetince namazları bırakır.
Hanefîye göre ilk 5 gün hayz sayıldığından, 5. günden 13. güne kadar olan namazları temizlik zamanında kaza eder.

11 gün temizlik, 15 gün kan --> 11 gün temizlik öncesindeki 12 günlük istihaza fâsid temizliktir. 11 günlük temizliğin ilk 8 günü ile bu 12 günlük kanlı gün toplanırsa, temizlik âdeti olan 20 güne ulaşılır. Bu günden sonraki 5 gün hayz âdet yeridir. Kan 10 günü aştığından adet yerine denk gelen gün sayısının 3 günden az olup olmadığına bakılır. Burada 2 gün denk gelmiştir. Şayet 3 gün veya daha fazla gün denk gelmiş olsaydı, kan 10 günü aştığında sadece denk gelen günler hayz kabul edilecekti. Ancak burada 3 günden az denk geldiğinden, 15 günün ilk 5 günü yani hayz âdeti kadarı hayz olur, sonraki 10 gün ise istihaza olur. Hayz ve temizlik âdetleri değişmez.
Mâlikî mezhebinde, önceki hayz 13 gün idi. Bunun 3 fazlası 15 günü aşacağından, bu dönemde görebileceği hayzın azami müddeti 15 gün olur. 15 günlük kanın tamamı hayzdır ve bu zaman müddetince namazları bırakır. Ancak Mâlikîyi taklid eden bir Hanefî kendi mezhebinden çıkmadığında, 5. günden 15. güne kadar olan namazları temizlik zamanında kaza eder.

10 gün temizlik, 3 gün kan ve kan devam ediyor --> 10 gün temizlik ve öncesindeki 10 günlük kanın toplamı 20 gün eder. Temizlik âdeti de 20 gün idi. Bu günden sonraki 5 gün hayz adet yeridir. Görülen 3 gün ve devam eden kanlı günler hayzdır. Şayet kan 10 günü aşarsa, hayz âdetine döner ve ilk 5 gün hayz olur; sonrasıdaki kanlı günler istihaza olur. Bu günlerde kılmadığı namazları kaza eder. Mâlikî mezhebinde de iki hayz arası en az 15 gün olmalıdır. Verilen halde, henüz 13 gün geçmiştir. 15 geçtikten sonra kan devam ederse, 15 günden sonraki günler Mâlikî mezhebinde göre hayz sayılır. Bir önceki hayz 15 gün olduğudundan, bu dönemde hayz en fazla 15 gün olabilir.


26 Temmuz 2012 Perşembe
Alakalı Başlıklar