Hazreti Peygamberin bi’setten (peygamberliğin bildirilmesinden) evvelki hayatına dair rivayetler niçin azdır?
Bunun bir sebebi cahiliye devrinde yaşandığı için, bunu rivayet edeceklerin sayısı ve rivayet salahiyetinin azlığıdır. Hadîs-i şeriflerde kendi hayatlarından değil, daha ziyade dinin hükümlerinden bahsediliyor. İnsanlara istikamet vermek gayesi taşıyor. İslâm âlimleri de hususi sohbetlerinde kendi hayatlarından fazla bahsetmemeyi tercih etmişlerdir. Biyografi yazarları bunu iyi bilir.
31 Mayıs 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar