Sultan Vahideddin, eline 2 kere Sabiha Sultan ile izdivaç konusunda ve 1 kere de Anadolu’ya gönderme konusunda menfi raporlar gelmesine rağmen yine de Anadolu’ya protesto hareketlerini organize etmesi için vazifelendirmesini nasıl anlamak lazım?
Bunu sadece basiretin bağlanması ile izah etmek mümkün değildir. İngilizlerin tercihi bunda rol oynamıştır. O zaman İttihatçılarla ters düştüğü için sicili temiz görünüyordu. Münferid sulh için uğraşmış ve mütareke devrinde İngilizler hakkında müspet fikirler beyan etmesi bunda âmil olmuştur. O zaman bu evsafa sahip yüksek rütbeli başka subay yoktur. Belki de kendisinin söylediği gibi, iktidara dair ihtiraslarına mani olmak maksadıyla payitahttan uzaklaştırılmıştır.


31 Mayıs 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar