Sultan Vahideddin, Mebusan Meclisi’ni kapatmasa saltanat yine de kaldırılır mıydı?
O meclis, harbi kaybedip memleketi felakete sürükleyenlerin İttihatçıların meclisi olup, feshi zaruri idi. Sonradan yapılan seçimde de Ankara’nın desteklediği namzetler, yani yine İttihatçılar meclise hâkim oldu. Bunlar ile saltanatı kaldıranlar aynı kişilerdir.


4 Haziran 2021 Cuma
Alakalı Başlıklar