Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Kitaplarda haramlar yazıyor. Bunların delilini araştırmadan öğrenmek doğru mudur? Bilmeden haram olmayan bir şeye haram demek insanı dinden çıkarır mı?
Müctehid olmayanlar (mukallidler, avam) fıkıh kitaplarında yazan emir ve yasaklara tâbi olur. Bunların delilini araştırmaya ve bilmeye memur değildir. Harama helâl veya helale haram demek tehlikelidir. Hele bütün âlimlerin bunda ittifakı varsa, söyleyeni küfre düşürebilir. Bu sebeple dinî mevzularda bilip bilmeden ahkâm kesmekten kaçınmalıdır.


31 Temmuz 2012 Salı
Alakalı Başlıklar