Halifeliğin kaldırılması, 1924 miraç kandiline; saltanatın kaldırılması ise 1922 mevlid kandiline denk gelmektedir. Bunun sebebi nedir?
Tesadüf ise de, halka hâdiseleri meşru gösterebilmek için ayarlanmış da olabilir. Nitekim saltanatın kaldırılmasında böyle olmuştur.


5 Temmuz 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar