Bizim sitede musluk ve banyo giderlerinden çıkan sular fiziki, biyolojik ve kimyevi arıtılarak bahçe sulanmasında fıskiye vasıtasıyla kullanılıyor. Bu sular tahir midir?
Musluk ve banyo giderindeki su ma-i müstameldir, tahirdir. Necaset olsa bile, arıtma eğer şer’î direnaj yoluyla oluyorsa temizlenir. Nitekim pis su bir müddet temiz su ile beraber akarsa temiz olur. Necis yere su dökülerek, bir metre kadar akar, üç sıfatı giderse, temiz olur. Birinde temiz, ötekinde pis su bulunan iki kap, bir metre kadar yüksekten dökülünce, havada karışırlarsa, yere düşen su, temiz olur. Değilse de zararı yoktur.
8 Temmuz 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar