Bursa/Yenişehir'de Osman Gazi'ye ait olan bir saray tespit edildi. Aşiret reisi/göçebe olarak anlatıla gelen kuruluş iddialarının aslında isabetsiz olduğunu göstermez mi?
O sarayı bugünkü saraylar gibi düşünmemelidir. Saray, hükümdarın evidir; memleketin idare edildiği yerdir. Saray olması devletin kuruluşundaki göçebe karakterine halel vermez. Kaldı ki göçebelikten ne anlaşıldığı da mühimdir Osmanlılar kuruluş zamanında yarı göçebe idiler ki Anadolu Türklerinin çoğu XIX. asra kadar böyleydi


28 Temmuz 2021 Çarşamba
Alakalı Başlıklar