Ezân okunması gereken başka yerler de var mıdır?
Ezân, evvel emirde namaz vaktinin girdiğini haber vermek için okunur. Ancak vaktin değil, namazın sünnetidir. Yani vakit girer girmez hemen okumak lâzım değildir. Beş vakit namazdan başka namaz için ezan okumak sünnet değildir.
Ancak ezân okumanın mendub olduğu yerler vardır: Yeni doğan çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına ikamet okumak mendubdur.
Kuruntulu, saralı, efkârlı, kötü huylu insan veya hayvanın kulağına, asker kalabalığına ezân okumak mendubdur. Yangın, zelzele gibi âfetlerin vuku bulduğu anda ezan okumak da böyledir. Bir çölde yolunu şaşıran da ezân okur. Cinler azgınlaşıp musallat olduğu zaman dahi ezân okunur.
Bazıları ölüyü kabre indirirken de dünyaya gelişe kıyasen ezân okunacağını söylemişlerse de, İbni Hâcer bunu reddetmiştir.
Bayram namazı için ezân sünnet olmadığı gibi, vitr, cenâze, küsûf, istiskâ ve terâvih namazları ile beş vaktin sünnetleri için de ezân sünnet değildir. Çünkü sünnet namazlar farzlara bağlıdır.


8 Ağustos 2012 Çarşamba
Alakalı Başlıklar