İmam Birgivi’nin mensup olduğu bir tarikat var mıydı?
Bayramiyye tarikatı şeyhi Abdullah Karamânî’ye mensuptu.


5 Ağustos 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar