Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Bir kimsenin, bir işi alabilmek için işverene bedava iş yapması caiz midir?
Taraflardan birisine menfaat temin eden şart fâsiddir, akdi de ifsâd eder. Ama önceden numune olarak bir işi yapılmışsa, örfe göre câiz olur.


12 Ağustos 2012 Pazar
Alakalı Başlıklar