Müslüman bir kadının, Ehl-i kitab bile olsa, Müslüman olmayan bir erkekle evlenmesi caiz değildir. Bu âyet-i kerime ile sâbit olduğundan, bu kadın evlenmeye niyet edip karar verdiği anda mürted olur. Amel imandan cüz olmadığına göre, bir şeyi, haram olduğuna inandığı halde yapan günahkâr olmaz mı?
Günah işlemek ile nikâh kıymak aynı şey değildir. Nikâh, iki kişi arasında haram olan şeyi (cimayı), helal kılıyor. Bu sebeple gayrı müslim erkekle nikâhlanmakta, bu haramı helal görme vardır. Böyle bir erkekle cima etse, zina günahı olur; evlense küfr olur.


17 Ekim 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar