Baraj gölünde kültür balıkçığı yapan uşur verir mi?
Hayır. İcap ederse zekât verir.


3 Aralık 2021 Cuma
Alakalı Başlıklar