İslâmiyeti tebliğ etmek her müslümana farz mı?
Tebliğ âlimlerin vazifedir. Fitne çıkarmak tehlikesi de vardır. Avam dua eder ve imkânı varsa bu işi usulüne uygun olarak yapanlara mali yardım yapar.


8 Aralık 2021 Çarşamba
Alakalı Başlıklar