Avukatın yalan beyan verdiğini bildiği müvekkilini müdafaa etmesinin vebali var mıdır?
Avukat müvekkilini dinler. Onun yalan söylediğini kati bilirse, bunu nazara almadan müdafaa eder.


15 Aralık 2021 Çarşamba
Alakalı Başlıklar