Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Peygamber efendimiz hayatı boyunca hangi ticaretleri yaptı?
Kendisine peygamberliği bildirilmeden evvel zaman zaman Şam, Yemen, Bahreyn, Necran taraflarına mal götürüp satar ve mal getirip Mekke'de satardı. Bu mallar zamanın revacındaki mallar olurdu. Bunu daha ziyade müdarib (ortak) veya ticaret müdürü gibi yaptığı anlaşılıyor. Peygamberliği kendisine bildirildikten sonraki ticareti münferit ticaretlerdir. Kumaş, elbise, hayvan alımı ve satımına inhisar eder. Hicretten sonra artık devlet reisi olduğu için, cihad ile hayatını kazanmıştır. Geliri umumiyetle ganimetlere inhisar eder.


19 Ocak 2022 Çarşamba
Alakalı Başlıklar