Osmanlılarda ilk askeri darbe hangisidir?
İlk darbe teşebbüsü bizzat Sultan II. Mehmed’e yapıldı (1444-1446). Hâdise sonraki tarih literatürüne yanlış aksetmiş, sadece Şehabeddin Paşa'yı hedef aldığı zannedilmiştir. Binlerce evi yok eden Edirne yangını, bu yeniçeri isyanı sırasında vuku buldu. Bazı garp menbalarına göre yangını Cenevizliler çıkarmıştı. Aynı Sultan II. Mahmud'un yeniçeri ocağını kaldırırken halktan yardım istemesi gibi, bu darbede de halktan buldukları yeniçeriyi öldürmeleri istenmiştir. İsyanın arkasında hemen hemen ittifakla Halil Paşa vardır. Bir müddet sonra Sultan II. Murad tahta geri döndü. Bu sefer yeniçeriler bu sert tedbirler sebebiyle, Halil Paşa'ya haber gönderip padişah katında şefaatçi olmasını istediler. Teşebbüs dense de iktidar darbesi neticeye ulaştı. Sultan II. Mehmed'in aslında ikinci saltanatı kadar mühim olan ilk saltanatı sona erdirilmiş oldu.


13 Mart 2022 Pazar
Alakalı Başlıklar