Said Nursi’nin mezarı nerededir?
Said Nursi, Urfa’da vefat etti ve Halilürrahman’a gömüldü. Birkaç ay geçince, 27 Mayıs darbesinden sonra, evvelce bulunduğu şehri izinsiz terk ettiği gerekçesiyle, mezarı kardeşi Abdülmecid Ünlükul’un da hazır bulunmasıyla açıldı. Na’şı tayyareyle Isparta’ya getirilip 12 Temmuz 1960’da asri mezarlığa defnedildi. Buna dair Emniyet Arşivi’nden 13311/22/32 numaralı vesikalar, 1998 senesinde “Polis Arşiv Belgeleriyle Gerçekler” adıyla neşredildi.


5 Nisan 2022 Salı
Alakalı Başlıklar