Tanzimat ricali Reşid, Ali ve Fuad Paşalar hakkındaki menfi kanaatlerin mesnedi nedir?
Bunlar meziyetleri olan şahsiyetlerdir. Kıymetli diplomat veya bürokratlardır. Ancak şahsi otoritelerini devam ettirmek hırsında idiler. Ecnebi sefirleri idareye ortak ettiler. Klikleşme getirdiler. Bu sebeple kendilerinden beklenen fayda düşük oldu ve imparatorluğu zaafa uğrattılar.
8 Mayıs 2022 Pazar
Alakalı Başlıklar