Danişmend Ahmet Gazi’nin aslı nedir?
Danişmend Gazi'nin Türkmen asıllı olması kuvvetle muhtemeldir. Süleyman Şah'ın dayısı olduğu rivayet edilir. Ermeni asıllı olduğunu söyleyenler de vardır.


8 Mayıs 2022 Pazar
Alakalı Başlıklar