Mustafa Kemal Paşa’nın Adana’dan Padişah’a çektiği telgrafta dediği herkesin hükümete kabul edilmesine rağmen sadece kendisinin istisna bırakılmasının sebebi neydi?
Bunun hakkında çok spekülasyon vardır. O zamanlar İstanbul’da hakkında menfi bir hava hasıl olmuştu. Çünkü Suriye Cephesi'nin kumandanı idi. Ayrıca İttihatçılar henüz İstanbul’da idi ve kendisine itimat etmiyorlardı. Bazısına göre başka bir vazife verileceği içindir.
19 Mayıs 2022 Perşembe
Alakalı Başlıklar