Bir ateist, peygamberimize “Muhammed” diye hitap ederse ikaz etmek lazım gelir mi?
Cenab-ı Peygambere hürmetle mükellef olan, müslümanlardır. Başkası ne yaparsa yapsın, Müslümanı alâkadar etmez.


4 Haziran 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar