Fakir koca, zevcesinin umumî vekili olarak kendi malından ve/veya parasından zevcesinin zekâtını verebilir mi? Kadın kocasına benim zekât borcumu kendi malından ver diyebilir mi? 
Zekât bir ibadettir. Mükellef niyet etmedikçe, vekilin vermesiyle zekât borcu düşmez. Kadın kocasını umumî vekil yaparsa, koca kendisinin veya kadının malından karısının malından karısının zekâtını verebilir.


30 Eylül 2012 Pazar
Alakalı Başlıklar