Abdeste başlamadan evvel besmele yerine "Lâ ilahe illallah" veya "Elhamdü lillah" veyahud da "Eşhedü en lâ ilahe illallah" demiş olsa, sünnet yerine gelir mi?
Bir kimse abdeste başlarken besmele yerine tekbîr veya tehlîl getirse yahut hamdetse sünneti aslî itibariyle yerine getirmiş olur. Efdal olan "Bismillâhil-âzim ve'l-hamdülillâhi ale'l-islâm" veya “Bismillahi ve’l-hamdülillahi” demektir. (İbni Abidin)
30 Eylül 2012 Pazar
30 Eylül 2012 Pazar
Alakalı Başlıklar