Askerî birliğe "Peygamber Ocağı" denebilir mi?
İslâm devletinin ordusuna, cihad vazifesinden dolayı bu ismi vermek Osmanlılarda âdet olmuştur.
30 Eylül 2012 Pazar
Alakalı Başlıklar