Çalışarak ailesini geçindiren, ancak nisap mikdarına sahip bulunan kimsenin bâliğ çocuğuna fıtra ve zekât verilir mi? Mektep masrafı, çeyiz hazırlığı gibi hususlarda fıtra ve zekâtla destek olmak mümkün müdür?

İslâm hukukunda, herkesin serveti ayrıdır. Ana-baba zengin olsa bile, baliğ çocuğun nisab mikdarı malı yoksa, zekât ve fıtra verilir. Ama nisab mikdarına sahip kimsenin küçük çocuğuna verilemez. Zira nafakası babasına aittir. Nisab mikdarına sahip kimsenin zevcesi fakirse, buna fıtra ve zekât verilebilir. Zekât ve fıtranın verilişi bir usule tabidir. Mal olarak verilmesi, ancak ticaret mallarının zekâtında bahis mevzuu olabilir. Meselâ bir konfeksiyoncu, fakir kıza dükkânındaki mallardan zekât olarak çeyiz verebilir. Bir kırtasiyeci, zekât olarak talebeye kalem defter vs verebilir. Bunun dışında altın ve gümüşün zekâtı kendilerinden verilebilir. Ayrıca ticaret malı varsa, zekâtının hepsini bu maldan verebilir. Sadece altın veya gümüşü varsa, zekâtını mal olarak veremez. Fıtra ise, buğday, arpa, hurma, kuru üzüm, un gibi gıda veya para olarak verilebilir.
30 Eylül 2012 Pazar
Alakalı Başlıklar