Irak ve Suriye bölgesinde yaşayanlar Arap mıdır?
İslamiyetin zuhurundan sonra Suriye Irak, Mısır gibi fethedilen yerlere Araplar yerleşti. Yerli halkla karıştılar. Yerli halktan müslüman olanlar da Araplaştı. Suriye ve Lübnan Hristiyanları (Melkitler, Maruniler), Süryanilerle aynı asıldandır. Zamanla sosyal tesir sebebiyle Arapça konuşmaya başladılar. Irak ve Mısır Hristiyanları Arap kültüründen tesir görseler bile, lisanlarını kaybetmediler.


22 Temmuz 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar