Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Ev ve nafaka için faizli borç (kredi) çekilebileceğinin delili nedir?
Bütün fıkıh kitaplarında zaruretlerin memnuları mübah hale getireceği kaidesine binaen hükümler yazar. Mesela İbni Nüceym Eşbah’ta beşinci kaidenin sonunda, “Bazı ihtiyaçlar zaruret kabul edilir. Mesela muhtaç olanın faiz ödeyerek ödünç alması caiz olur” diyor.


4 Ağustos 2022 Perşembe
Alakalı Başlıklar