Bir kitapta Osmanlılar zamanında dalkavukluğun bir meslek olduğu ve bunların fiyat tarifesinin bulunduğunu okudum. Doğru mudur?
Bunların hepsi uydurmadır. Müellifi Reşat Ekrem Koçu, çoğu zaman delilsiz, mübalağalı, hatta uydurma şeyler yazmakla meşhurdur. Sözlerini ihtiyatla karşılamalıdır.


4 Ağustos 2022 Perşembe
Alakalı Başlıklar