Mustafa Sabri Efendi, darülislam hakkına ne söylemiştir?
Mevkıf kitabında diyor ki (s. 14): “Fukaha ıstılahında darülislam, İslam kanunları ile hüküm verilen beldelere denir ki, hilafı darülharbdir.”


21 Ağustos 2022 Pazar
Alakalı Başlıklar