Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Hazret-i Musa diye bir şahsiyetin yaşamadığını söyleyenlere ne denir?
Peygamberler için tarihi delil aranmaz. Bu bir vicdan meselesidir. Her tarafta Musa aleyhisselamın izleri ve hatıraları vardır. Asası, Topkapı Sarayı’ndadır. Bununla vurup 12 su çıkan taş (Uyunu Musa) Ürdün’dedir. Türbesi, Filistin’de Eriha’dadır. Halkını Mısır’dan getirip Arz-ı Mevud’ü gösterdiği Nibo Dağı Ürdün’dedir. Musa ismi, yaygın bir isimdir. Müminler, avam, peygamberlerini ilah mertebesine çıkarmasın diye çoğu maddi hatırayı gizlemeyi tercih etmişlerdir. Anlaşılıyor ki murad-ı ilahi de bu istikamette olmuştur. Peygamberlere dair fazla maddi iz bulunmamasının bir sebebi de budur.


6 Eylül 2022 Salı
Alakalı Başlıklar