Çok ortaklı bir arsadan bir kişinin hissesini satın alma niyetindeyim. Bunu takas ile alırsak şuf’a hakkı doğar mı? Hisseyi almadan evvel diğer hissedarlara haber verip izin almak lazım mıdır?
İslamiyette 1-Gayrı menkulde ortak olanın, 2-İrtifak hakkı sahibinin 3-Bitişik komşunun sırasıyla şuf’a hakkı vardır. Yani bir gayrı menkul satılırsa, aynı bedelle onu kendisi alabilir. Diğer ortaklara sormaya lüzum yoktur. Ama satışı duyunca, isterlerse şuf’a hakkını kullanabilirler. Şufadar, şuf’a hakkını kullanacağını şahitler huzurunda ikrar eder. Bunu yapacak kadar zaman geçtikten sonra özürsüz 1 ay tehir etse hakk-ı şufası düşer. Çünkü bu tehiri, malı almak istemediğine delâlet eder. Satın alınacağını duyup, peki tamam demişse, yine satışı kabul etmiş demektir, hakkı düşer. Almadan sorsanız bile satın alınca hak yine döner.
15 Eylül 2022 Perşembe
Alakalı Başlıklar