Oruç kefareti olarak mal verilebilir mi?
Oruç keffareti için, bir köle azat eder. Kölesi yoksa, peş peşe 60 gün oruç tutar. Oruç tutamayacak vaziyette ise her gün için sabah akşam 1 fakiri doyurması veya 60 fakire (veya 60 gün boyunca bir fakire) muayyen miktarlarda buğday veya arpa verilmesi veyahut 60 fakirin her birine bu buğday veya arpanın kıymetini vermesi lazımdır. Oruç keffaretinde, fakirin doyurulması hurma ve başka bir yiyecekle de olur. Zekâtta, sadakalarda, öşürde ve kefaretlerde (âyet-i kerimede) izah olunanların (sayılanların) yerine kıymetini eda etmek Hanefi mezhebine göre caiz, İmam Şâfiî'ye göre değildir (Serahsî, el-Mebsut, II/156).


25 Eylül 2022 Pazar
Alakalı Başlıklar