Bir senelik tuttuğu ve kirasını peşin yatırdığı gayrı menkulü 6.ayında boşaltmak isteyen kiracı, kalan 6 aylık ödediğini geri alabilir mi?
Kira akdi tek taraflı feshedilemez. Ancak mülk sahibinin rızasıyla mümkün olabilir


8 Ekim 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar