Üç gün sonra boşamak niyetiyle yapılan nikah caiz midir?
Muayyen zaman sonra boşama niyetiyle yapılan muvakkat nikah sahihtir. Ama bunu izhar ederse (açıklarsa) şartlı nikah olur, caiz değildir. İmam Züfer’e göre nikah sahihtir, şarta uymak lazım gelmez. Ama muta nikahı, yani mesela 3 aylığına kıyılan nikah sahih değildir.


18 Ekim 2022 Salı
Alakalı Başlıklar