Bir ilmihalde “İhtilâm olan kimse, uyanınca, yatakta, elbise veya bacağında yaşlık görse, bunun mezi olduğunu anlarsa veya uyanık iken mezi aksa gusl lâzım olmaz” diyor. Halebi-i Sağîr’de ise “Bir kimse uykudan uyanınca üzerinde gördüğü yaşlığın meni veya mezi olduğunu yakînen bilse veya mezi veya meni olduğunda şüphe etse üç halde de gusl lâzım olur” diyor. Mezi guslü icab ettirir mi?

Halebî’deki ifade ihtilâm olduğunu hatırlayan; ilmihaldeki birinci ifade bunu hatırlamayan kimse içindir. Bir kimse ihtilâm olduğunu hatırlıyorsa, gördüğü şeyin menî veya mezî olduğunu bilirse gusleder. Çünki menî bazen incelerek mezî gibi gözükür. Vedi olduğunu bilirse gusletmez. Menî-mezî, menî-vedî, mezî-vedî, menî-mezî-vedî şüphesinde gusledir.İhtilâm olduğunu hatırlamıyorsa, gördüğü şeyin menî olduğunu kati bilirse gusleder. Mezî veya vedî olduğunu kati bilirse gusletmez. Menî-mezî, menî-vedî, mezî-vedî, menî-mezî-vedî olduğunda şüphe ederse İmam Ebu Hanife ve Muhammed’e göre ihtiyaten gusleder; İmam Ebu Yusuf’a göre gusletmesi gerekmez. (İbni Abidin)

GÖRÜLEN ŞEY İHTİLÂMI HATIRLIYOR İHTİLÂMI HATIRLAMIYOR
Meni Gusleder Gusleder
Mezi Gusleder Gusletmez
Vedi Gusletmez Gusletmez
Meni-Mezi Gusleder İhtiyaten gusleder (Ebu Hanife ve Muhammed); Gusletmez (Ebu Yusuf)
Meni-Vedi Gusleder İhtiyaten gusleder (Ebu Hanife ve Muhammed); Gusletmez (Ebu Yusuf)
Mezi-Vedi Gusleder İhtiyaten gusleder (Ebu Hanife ve Muhammed); Gusletmez (Ebu Yusuf)
Meni-Mezi-Vedi Gusleder İhtiyaten gusleder (Ebu Hanife ve Muhammed); Gusletmez (Ebu Yusuf)20 Ekim 2012 Cumartesi
Alakalı Başlıklar