İslami hassasiyetler cihetiyle adli ve idari hakimlik arasında fark var mıdır?
Farkı yoktur. Türkiye’de veya başka ecnebi memleketlerde hakimlik ve avukatlık yapmak caiz, hatta niyeti düzeltirse, yani dine, millete, insanlara faydalı olmayı hedeflerse, nafakasını çıkarıp kimseye muhtaç olmamayı düşünürse sevaptır.


19 Kasım 2022 Cumartesi